logo Frailea - Hidden treasures
Articles
  home Last Modified: LastModified  
Succulenta (Netherlands) 59(8): 182-185, 1980.

Phaeodisca-achtige Frailea's
K.H. PRESTLÉ

Over de Frailea phaeodisca is reeds veel en voor een deel onzinnigheid geschreven. In de literatuur vinden wij dan ook, dat men blijkbaar met deze Frailea veel moeite heeft en al te vaak de fouten van een ander overneemt. Echte moeilijkheden ontstaan elke keer als men deze plant in relatie wil brengen met een andere Frailea.
Zo is een schrijver als Prof. Castellanos (Arg.) totaal de kluts kwijt en brengt Frailea phaeodisca Speg. in verwarring met Frailea asterioides Werd.; Revision de las Cactaceas Argentinas 111. 1966/67.
Maar ook een kleinere afwijking, zoals in Notas Sobre Cactaceas van C. van Osten, in welke Frailea phaeodisca Speg. tot Frailea pygmaea var. phaeodisca Speg. promoveert, brengt reeds moeilijkheden met zich mee. C. van Osten schrijft: Frailea gevonden bij Tacuarembo, 30 mm diametro, 16 mm alto. De in de uitgave aanwezige zwart-wit foto laat zeer duidelijk een Frailea zien, meer breed dan lang, met kleine witte zaadknoppen, bruine areolen en vrij lange witte randdorens, welke niet plat tegen het plantelichaam aanliggen. F. Ritter geeft in zijn recente uitgave "Kakteen in Süd-Amerika" deel 1, een samenvatting over Frailea phaeodisca en beroept zich o.a. op de foto in Notas Sobre Cactaceas van C. van Osten. Hij schrijft: „ausgeflachter Kugelwuchs, bei dem die Rippen als auch die Höcker völlig verschwunden sind". Verder geeft F. Ritter aan dat Frailea phaeodisca uiterst zeldzaam is en dat hij maar twee exemplaren tussen Alegrete en Quarai en een exemplaar bij Tacuarembo (Uruguay) gevonden heeft.

Verspreidingsgebeid
Verspreidingsgebeid van de phaeodisca-achtige Fraitea's

Nu hebben wij van onze overleden vriend A. Buining in Succulenta 1974/7 en 8 een beschrijving van Frailea phaeodisca Speg., omdat hij vond dat er nu eens een goede beschrijving van deze Frailea moest komen. Jammer genoeg geeft hij geen vindplaats aan van deze plant, welke hij voor deze beschrijving benut heeft! Wel laat hij een foto zien van Frailea phaeodisca gevonden tussen Alegrete en Livramento, maar deze foto is niet identiek met de foto van Frailea phaeodisca Speg. in Notas Sobre Cactaceas van C. van Osten. Verder bestaat er een foto van Frailea phaeodisca gevonden bij Cacapava in het Engelse tijdschrift "Ashingtonia". Ook deze plant is verschillend, wel hebben beide planten bruine areolen, maar zijn niet identiek aan Frailea phaeodisca Speg. Een duidelijk bewijs dat onze vriend A. Buining eveneens door de veelvormigheid van het geslacht Frailea in de war was. Beide Frailea's behoren tot de phaeodisca-achtigen.

Frailea phaeacantha nom. prov. PR-17 Phaeodisca-achtige Frailea
Frailea phaeacantha nom. prov. PR-17 Phaeodisca-achtige Frailea van Cacapara (Foto A. Buining)

Frailea perbella PR-59 Frailea rutida nom. prov. PR-4
Frailea perbella PR-59 Frailea rutida nom. prov. PR-4

Aangezien ik nu reeds 14 jaar in het geslacht Frailea gespecialiseerd ben en twee studiereizen achter de rug heb, meen ik te mogen opmerken dat een bruin of donkerbruin areool niet de enige indicatie mag zijn, of wij het nu met Frailea phaeodisca of een phaeodisca-achtige Frailea te maken hebben. Een plant heeft tenslotte vele kenmerken en maar één ervan is het areool! Tijdens mijn studiereizen heb ik meer dan 120 vindplaatsen van Frailea onderzocht en gevonden dat ca. 20% van de planten meer of minder bruine of donkerbruine areolen dragen. Vele van deze planten zijn bijzonder mooi, maar hebben een grondige studie nodig, om verdere verwarring te voorkomen. Wel hoop ik in de volgende tijd enige van deze Frailea's te mogen voorstellen. Frailea's uit de groep van de phaeodisca-achtigen, welke nu reeds bij de liefhebbers ten dele bekend zijn en het resultaat van mijn studie in Uruguay weergeven zijn o.a.:
Frailea perbella phaeacantha n. prov., zapicana n. prov., rubra n. prov. en arbolita n. prov.

De landkaart van Uruguay-Rio Grande do Sul laat zien, in welke delen van deze landen ik phaeodisca-achtige Frailea's gevonden heb, en welk groot verspreidingsgebied deze Frailea's hebben. Dit in vergelijking met wat tot nu toe over het voorkomen van deze Frailea's bekend was.

Vijverweg 12, 5461 AL Veghel

 

Valid HTML 4.01 Transitional