logo Frailea - Hidden treasures
Articles
  home Last Modified: 20090610  
Kaktusy 2009 Special 1

<
Nejhojnější kaktusy Bolívie

Frailea BR. ET R. - 1922

Hlavním areálem výskytu rodu Frailea je Uruguay a jižní i středí část brazilského státu Rio Grande do Sul. Dále však zasahují přes severovýchodní Argentinu i do východní Paraguaye a okrajem rozšíření i do jihovýchodní Bolívie.
Odtud je známo pět druhů. Vyskytují se zde jak v oblasti rovinatého, křovinami porostlého Chaca (F. klingleriana n.n. - taxon z okruhu F. grahliana), tak v nižšich pohořích Chiquitos a Santiago v blízkosti města Santiago del Chiquitos (F. chiquitana Cárd., F. amerhauseri Prestlé a F. uhligiana Backbg. nom. inval.). Za jednu z nejzajímavějších fraileí, a to ne pouze bolivijských, je třeba považovat F. larae Vasquez. Od většiny doposud známých druhů se liší stavbou stonku, který je tvořen početnými nízkými žebry bez výrazných bradavek.
Byla objevena R. Laraem až v roce 1990 na písčitých půdách v okolí Salinas. Do sbírek se však tento skvost nepodařilo doposud zavést.
Je zajímavé, že bolivijské frailee nevytvářejí nějakou příbuzensky ucelenou skupinu. Jediné, co některé z nich spojuje, je potlačení kleistogamie, tak běžné u ostatních zástupců rodu. Protože všechny uvedené druhy pocházejí z nízkých nadmořských výšek tropické oblasti, vyžadují i v kultuře teplejší, avšak přistíněné stanoviště.

Frailea klingleriana Frailea amerhauseri
Frailea klingleriana

Frailea amerhauseri - Cerrode Conception
Frailea uhligiana
Frailea uhligiana - La Curva, pobíiž Santiago del Chiquitos
Valid HTML 4.01 Transitional